Title Image

Post traumatisk stress syndrom! Fast track din healing med homøopati!

Post traumatisk stress syndrom! Fast track din healing med homøopati!

Med homøopati kommer du i kontakt med dine følelser & krop & du bliver bekendt med dine reaktionsmønstre & traumetriggers uden at re-traumatisere dig!

Angst & traumeforstyrrelser bliver mere & mere fremherskende. Men traumer behøver ikke at være en dødsdom! Har du fået en PTSD diagnose & sidder du fast i et terror eller krigstraume? Trafikulykke? Naturkatastrofe? Fødselstraume? Overfald & vold? Medicinsk traume eller måske multiple traumer? Homøopatien behandler hele mennesket, både de fysiske & følelsesmæssige symptomer som traumet har efterladt i din krop. Chok & traumer sidder ikke bare i vores hukommelse, men er en psykofysisk forstyrrelse i vores krop; i muskler, knogler, nervesystem, hormonsystem & især tarmsystemet.

Kroppens signaler er homøopatens vejleder til at finde et skræddersyet homøopatisk middel. Traumer kan efterlade uendelige mange symptomer. Denne artikel er forenklet & vil begrænse sig til at beskrive midlet Proteus & hvordan det kan hjælpe med at overkomme PTSD i krigsveteraner & soldater.  For yderligere læsning om traumer henvises til nedenstående kildemateriale.

Husk aldrig at stoppe den medicin din egen læge har ordineret eller stoppe dine behandlinger, når du starter op på homøopatisk medicin. Dette skal gøres i samråd med egen læge eller anden terapeut. Homøopatisk behandling kan få en endnu større effekt i samarbejde med andre behandlingsmetoder, såsom Rosenterapi, EMDR, specifik traumebehandling, Body SDS & kognitiv adfærdsterapi.

“Et traume er en hvilken som helst begivenhed eller påvirkning, som bryder gennem kroppens stimulusbarriere & fører til overvældende følelser af hjælpeløshed” Freud

Ordet traume betyder på græsk slag, sår eller skade, og henviser til resultatet af en given begivenhed (Thrane & Elklit, 2002; Van der Kolk et al. 1996).I dag anno 2020 i er traumet stadig defineret ved den reaktion, det sår, eller aftryk om man vil, som en given oplevelse sætter.

Proteus en mavetarm nosode opkaldt efter havguden Proteus!

Det homøopatiske mavetarm nosode Proteus kaldes også krigsveteran midlet!

Proteus er et homøopatisk middel for personer som oplever traumer i deres liv & som sidder fast med en PTSD diagnose. Når hovedet glemmer, husker kroppen & traumer efterlader ofte et overbebyrdet nervesystem, som er essensen af det homøopatiske traume medicin Proteus. Her ses kramper, tics & ubevægelighed på det fysiske plan & eksplosiv raseri & voldsom vrede uden grund på det følelsesmæssige plan. Proteus kan minde om de “allierede” PTSD midler Nux V & Ignatia som har samme ”ude-af-kontrol symptomer, hvor hele nervesystemet er spændt op. Nux V reagerer bl.a med eksplosiv vrede &  dulmer sine følelser med stimulanser. Sorgmidler som Ignatia , som har hysteri & store humørsvingninger & Nat Mur som lukker helt ned & bliver depressiv, med mange skyld & skam følelser. Staphysagria som undertrykker sin vrede.

Protues er interessant til behandling af PTSD, fordi som faderen til tarm nosoderne Dr. Patterson sagde ”hvis du oplever traumatisk stress medfører det til en overproduktion af Proteus bakterien i din mavetarm flora”! Stress påvirker hele kroppen – også tarmsystemet.

Proteus Mirabilis er en gramnegativ stavbakterie, som lever i vores tarmkanal. Bakterien opfører sig på sammen måde hvis den dyrkes i en petriskål. Proteus bakterien er den eneste bakterie, som kommer i så mange forme & størrelser. Bakterien er derfor opkaldt efter den græske havgud Proteus. Han var også i stand til at skifte udseende & havde en evne til at forvandle sig til forskellige dyr, derefter til vand og endelig til et træ. Den homøopatiske form Protues har på samme måde evnen til at lige pludselig at ændre humør & ekspolderer ud i voldsomme raserianfald.

Hovedessensen af det homøopatiske traume medicin Proteus

PTSD anses som en angstlidelse med mange komplekse symptomer. Hvordan du reagerer på dit traume er meget individuelt. De homøopatiske traumemidler har derfor hver især et fysisk & psykologisk symptombillede. Proteus kendetegner disse særlige symptomer:

Krigszoner

Midlet er for de personer som føler at de “lever i en krigszone”! Derfor et effektivt middel for krigsveteraner, som stadig lider med PTSD, samt flygtninge som har oplevet krigen på tæt hold. De voldsomme stress reaktioner ses ikke kun hos krigsveteraner. Familiemedlemmer til traumeofrer kan også have brug for Proteus. De føler ofte som om at de lever i en krigszone & må gå på listefødder derhjemme, når deres familiemedlem bryder ud i voldsomme raserianfald! Det kræver stor forsigtighed & selvkontrol hele tiden at skulle undgå konflikter. Mange traumeofre dulmer deres lidelser med alkohol, som blot forværrer anfaldene & livet for familien.

Samme voldsomme temperamentsudbrud kan også ses i ADHD børn, samt i kvinder som har haft en traumatisk graviditet. Kendetegnet her er at de stressfulde hændelser har efterladt en følelse at du har levet i en krigszone.

Hysteri

Hysteri er en af de ældste lidelser beskrevet i den medicinske historie. Freud definerede ikke hysteri som en medicinsk sygdom, men derimod en psykologisk reaktion på traumer, som derved omdannes til kropslige symptomer.

Kendetegnet ved midlet Proteus i eksempelvis krigsneuroser & traumer er, at reaktionerne er ude af proportioner & ude a kontrol.  Ligner midlet Ignatia som er en af de mest hysteriske midler i apoteket. De fysiske symptomer rammer nervesystemet, som kramper op med spasmer & man ser ubevægelig & svimmelhed. Man kan se samme voldsomme spændinger & sammentrækninger overalt i kroppen, ikke bare i musklerne men også i endetarm, hjerte & kredsløbet & selvsagt i nervesystemet.

Vi ser her at hysteri er et tegn på indre psykiske spændingstilstande, der bliver udløst i noget kropsligt, med smerter & lammelse af ekstremiteter. Traumet udvikler sig til en somatiserings lidelse.

Brainstorm

Indenfor psykologien betyder “Brainstorm” impulsiv sindsyge. En forbigående ophidselse eller forvirring i sindet.

Symptomer på de traumatiske minder kan komme når som helst & blive trigget af både bevidste & ubevidste signaler. Men kendetegnet ved Proteus er at der udløses et eksplosivt raseri. Midlet har et voldsomt temperament & humørsyge. Du Kan gå i det røde felt fra det ene sekund til det andet. Ligner Nux V som meget nemt bliver vred. De voldsomme raseriudbrud kan udvikle sig til nervøse sammenbrud. Din familie går sikkert på listefødder for at undgå at du springer i luften. Igen ser vi kulminationen af indre nervøse spændinger, som lige pludselig bryder ud & skifter form (sindstilstand).

Proteus er ikke kun midlet til krigsneuroser. Vi ser også børn som lever med forældre som altid skændtes & som øger vold mod hinanden. Det kan være svært for børn at håndtere & derfor føler de nemt at de lever i en krigszone! De afreagerer bl.a. ved at få tantrums nede i supermarkedet. Proteus er derfor også et effektivt middel til børn med autisme.

Rutiner & Gentagelser

Proteus har et stort behov for rutiner i deres dagligdag. Du føler at du opnår kontrol når du gør tingene på samme måde.  Du bliver nemlig nemt overvældet & voldelig, når du bliver trigget & rutinerne ikke overholdes. Kontrollen bliver derfor en kompensation på de mange indre spændinger, som kan udløses ubevidst. Der ses tvangstanker & et OCD aspekt i Proteus midlet, med den meget kontrol & gentagelser af rutiner, som skal gøres på en bestemt måde. Det samme rutine aspekt ses i Autister. De elsker at se den samme film igen og igen & de kan få tantrum meltdowns, hvis deres rutiner ikke overholdes.

Kæmp, flugt eller frys reaktion!

Når du oplever ekstrem frygt, terror & trusler på livet, frigøres der stress hormoner fra binyrebarken. HPA aksen forbinder dele af hjernen med binyrerne, som hjælper dig til at overleve ved akut smerte, stress og frygt. HPA er en forkortelse af Hypothalamic, Pituitary &  Adrenal, som på dansk står for hypotalamus, hypofyse & binyrebarken. HPA aksen udgør en del af det sympatiske og det parasympatiske nervesytem. Proteus midlet støtter dit autonome nervesystem, hele HPA aksen & specifikt dine binyrer.

Vi ser både “kamp” reaktionen i midlet, ved de mange udadgående raserianfald. Vi ser “flugt” responsen ved at du bliver indelukket & fjern. “Frys” responsen kommer som lammelser i hele nervesystemet. Proteuns skifter form & reaktion i en uendelighed!

Fjern & fraværende

Dissociation er sindets måde at flygte på, når kamp ikke er mulig. Den milde form er at man glemmer ting & får hukommelsestab. Du føler dig som om du er ”spaced out”, du er langt væk, fordybet i sine egne tanker.

Du kan derfor virke meget fjern & fraværende & mangle sociale færdigheder (ses også i autisme & i demens hvor man bliver aggressiv & voldelig!) Det føles som om du er ”disconnected”, som om du ikke mere har lyst til være en del af familien & lokalsamfundet. Du kan virke overlegen, arrogant & være meget selvoptaget & egocentreret.

Fravær af stærke følelser kan være hensigtsmæssigt & blive en overlevelsesstrategi når du lever med en PTSD. Når vi føler os truet har vi brug for alle vores mentale ressourcer, så vi kan afkode de informationer der er i situationen & dermed tage rigtige beslutninger. Hvis en person er fyldt med frygt eller andre følelser, vil det skade koncentration og evnen til at tage beslutninger, som i sidste ende kan skade mulighederne for at overleve.

Mange vælger også at dulme & forgifte sig selv med alkohol & andre rusmidler, for at slippe for fuldt ud at være til stede i livet. Her ses Nux V aspektet i midlet. Nux V vil reagerer med at tage stimulanser. Proteus holder meget af whisky!

Living in a man’s world!

Proteus kan også være midlet for de kvinder som lever i en stærkt dominerede mandeverden, eller til kvinder som udfordrer deres feminine side eller ligefrem finder glæde i at være og opfører sig som en mand. Midlet Ignatia har en ”maskulin kvinde” i sig, & Nux V er midlet for de overambitiøse karrierekvinder, som arbejder i en mands verden. Kvinder som har tabt deres feminine side. 

Proteus’ følelsesmæssige & mentale symptomer – Psykens signaler

 • Voldsomme temperamentsudbrud uden egentlig grund
 • Ekstrem raseri. Bliver meget voldelig & har lyst til at myrde så meget vrede kommer der op. Alt kommer ud efter lang tids stress & overbelastning
 • Proteus billedet viser sig ofte i krigstider & krigszoner, hvor du har været i kamp & flugt respons i langvarige perioder. Andre ekstreme stress situationer, kan være ved langvarige domsafsigelser & børshandlere, som lever på  adrenalin-suset
 • Ekstrem humørskift (Ignatia). Skiftevis aggression & indesluttethed, kølighed & reserveret
 • I fængslerne kan Proteus sammenlignes med ”the Heavy Dudes” som er voldelige

Proteus’ fysiske symptomer – Det ubevidste

Følelserne & sindet symboliserer det bevidste, men er blot toppen af isbjerget. Det er kroppen & dens symptomer, som homøopatien især har fokus på. Her ligger det ubevidste, som forsøges at bliver undertrykt hos mange med PTSD:

 • Fysiske tics & kramper overalt i kroppen; i maven (IBS) kramper & smerter i endetarm (Protalgia Fugax), i hjerte-kredsløb som medfører forhøjet blodtryk & Raynauds Syndrom
 • Kramper i muskler, nervøse spændinger. Ligner Nux V hvor hele nervesystemet er overspændt, kramper op & er overbelastet
 • Spasmer & ufrivillige bevægelser. Man ser tydeligt sammentrækningerne & voldsomme spændinger overalt i kroppen p.g.a. frygt & angst. Eksempelvis kan du opleve springfingre, hvor man ikke kan bøje & strække sine fingre ud.
 • Reduceret bevægelighed, som viser sig i panik anfald. Nervesystemet låses meget nemt fast, i voldsomme stresssituationer!
 • Frostknuder (chilblains)
 • Merniere – skiftevis døv med tinnitus & svimmelhed
 • Mavesår – specielt i 12 fingertarmen efter lang tids stress & overbelastning. Hvis Nux V & Lycopodium ikke virker tænk altid på Proteus!
 • Herpes 1 & 2 enten i mund, ved endetarm eller på kønsorganer
 • Hovedpine & migræne anfald
 • Forstoppelse & halsbrand
 • Blærebetændelse
 • Diskusprolaps – Proteus hjælper dig til at slappe af i hele ryg muskulaturen.
 • Epileptiske anfald

DEN HOMØOPATISK TRAUME BEHANDLING

PTSD symptomer er ligesom et blinkende rødt lys på instrumentbrættet i en bil. Det angiver at der er noget er galt. Det at eliminere et symptom er som at tage en hammer og smadre lyset – Swami Vishnu Devananda.

Metoden baseres på individuel og skræddersyet medicin som afspejler hele personens fysiske og psykiske symptomer. I traume behandling er det forstyrrelsen i kroppens energi & kemiske system som støttes. Her tænkes specielt på nervesystemet & hele HPA aksen. Men der tages udgangspunkt i hvordan du reagere på traumet. Hos Proteus personen, ses en reaktiv respons som kan veksle med passivitet.

Den homøopatiske tidslinje & PTSD personens liv sættes under lup. For det har stor betydning hvor gammel du er & hvor mange traumer du har oplevet (udviklingstraumer). Tidslinjen vil ofte vise at der har været traumer i mange familie generationer. Gentagne traumer kan ligge som miasmatiske blokeringer i kroppen. Miasmer kan sidestilles med epigenetik, fordi i homøopatien mener vi at traumatiske erindringer kan nedarves gennem generationer. De valg & beslutninger du tager i livet kan derfor tænde & slukke dine nedarvede gener. Miasmatisk nosoder som eksempelvis Protues, er derfor en vigtig del i den homøopatiske behandling.  

Den støtte du har fået & eftervirkningen af traumet er også relevant. Derfor anbefales det stærkt at homøopatien, støttes op med krops- & traumeterapi, for at mindske eventuel re-traumatisering af din PTSD. Det er vigtigt at du finder DIN behandlingsform & DIN behandlingsterapeut, hvor du føler dig tryg!

Kom i kontakt med dine følelser & krop & du bliver bekendt med dine reaktionsmønstre & traume triggers!

Homøopatien vil gøre dig bevidst om, hvad din krop forsøger at fortælle dig. Du vil få kontakt med dine følelser & krop & dermed få en bedre forståelse af dine reaktionsmønstre & hvad der trigger dig (Ivan Pavlos Hunde). Homøopatien behandler de PTSD symptomer du har, især dem som begrænser dig i dagligdagen, samt forløser traumet. Da kroppen er spejlet til psyken, er der specielt fokus på de fysiske symptomer. Men ofte har du ikke adgang til dine følelser (dissociation), din krop & sind & her hjælper homøopatien dig tilbage til kroppen uden at re-traumatisere dig.

Med homøopatien vil du kunne opnå en følelsesmæssig begavelse & lære dig selv at kende. Det kræver stor villighed & mod at se på dig selv, at ændre dit liv, dine vaner, adfærdsmønstre & overbevisninger! Men rejsen er det hele værd!

Det anbefales at du tilbringer tid alene & dels udvikler dine følelser sammen med andre. For samvær & nærvær udvikler selvværd. Du skal under behandlingen accepterer skiftende sindstilstande, men du vil lære at leve i nuet!

Jeg oplever ofte at under vreden, kommer tårerne som er fulde af sorg, skyld & skam. Dette er et positivt tegn på et skift i PTSD ofre. Det skal ikke ses som en regression i traumet. Det er kroppens måde at forløse traumet på. Du vil sikkert mærke at du er mindre angst & oplever større fodfæste & grounding. Men du vil opleve flere tårer & depression. I denne sorg proces er det homøopatiens sorg medicin som Ignatia, Nat mur & Opium som kan støtte dig. Du vil sikkert begynde at sætte ord på traumet & fortælle i datid, hvordan du oplevede det. Eksempelvis ”Jeg var virkelig bange!” I denne sorg proces, ved jeg at en healing proces er i fuld gang. Du kan læse mere om hvordan kroppen healer her!

Jeg benytter ofte midlerne Staphysagria, Nat Mur & Opium i PTSD cases, enten undervejs eller i starten af behandlingen. Jeg kan også bruge ”Peace of Mind” kombinationsmidlerne Arg Nit (angst & impulsive sind), Ambrosia (angrende & skamfuld, paralyseret, er ikke i stand til at være i nuet) & Anacardium (Lavt selvværd med indre vrede & vredesudbrud, føler sig fanget & under pres).

Drømme ofte negliceret i PTSD cases!

Dine drømme er nøglen til din underbevidsthed. Hvis du har voldsomme drømme & mareridt vil disse være en del af den homøopatiske traumebehandling. Du kan eksempelvis have drømme hvor du er i stor fare. Her kan jeg bruge midler som Anacardium, som har stor fortvivlelse, du føler dig truet & falder i det sorte dybe hul, Arsenicum, som har stor angst om natten, Cannabis Indica det store body/mind middel som er spaced out, Hepa Sulph, hvor du hele tiden løber for livet, Lycopodium, især hvis du gemmer dig for faren eller bliver dræbt, som midlet Tarentula også har. Drømme at du dør har Aconite og Aurum har dyb depression med selvmordstanker. Hydrogen hvis du føler dig hjælpeløs i drømmen. Thuja har gentagne drømme & mareridt om krigen!

Andre PTSD & traume midler

En traume behandling er en lang proces & derfor vil der være brug for andre traume midler. Her nævnes kort de traume midler der findes i det homøopatiske apotek:

 • Aconite Apotekets store chok middel som har voldsom dødsangst. Vil få dig tilbage i kroppen!
 • Arnica 10M 3 doser indenfor 24 timer lige efter traumet! Apotekets primære traume middel. Indikeret hvis du nægter at modtage hjælp, selvom du tydeligvis viser tegn på chok & traumer. Midlet gives ofte lige efter et traume for chok, frygt & søvnløshed. Vil på samme måde som Aconite få dig tilbage i kroppen
 • Nux Vomica reagerer med eksplosiv vrede & bruger stimulanser for at dulme smerten
 • Ignatia reagerer med hysteri & store humørsvingninger. Bruges især tårerne kommer i sorgprocessen
 • Nat Mur kan bruges hvis man lukker helt ned & bliver depressiv, med mange skyld & skam følelser. Man ser også had & det at tilgive er svært (Nit Acid). Det er en kamp at komme tilbage til et normalt liv
 • Opium – Tilbagevendende mareridt & flashback fra krigen
 • Stramonium – Oplevelse af terror & mareridt. Har brug for lys & selskab. Kan ikke sove i mørke
 • Androctonus – Her har du oplevet terror, chok, gru & skræk som ingen mennesker nogensinde har oplevet i deres liv. Dine tanker forbliver på synet af døde kropsdele & ødelæggelser. Din eneste overlevelsesstrategi er at lukke ned & ofte bliver du selv personen som øger vold & ødelæggelser
 • Kali Phos kan være en god støtte som baggrundsmiddel som cellesalte. Vil støtte nervesystemet

Dissociation & Body/Mind separationsmidler

Traume behandling indebærer ofte at du ikke er bevidst om dine traumer, men kroppen viser tydeligvis ubalancer med uforklarlige symptomer. Her bruger jeg midler som Thuja, Medorrhinum, Cannabis Indicus, Platina & Scorpio. Disse midler hjælper dig med til at øge kropsbevidsthed uden at re-traumatisere dig.

Et tip til dig som traume terapeut!

Er du traume terapeut, kropsbehandler, homøopat eller anden form for traume behandler, er det vigtigt at lære at skærme dig; både på de fysiske og personlige grænser, men også dit energifelt Det homøopatiske middel Vernix (fosterfedt) vil beskytte dig, hvis du er særlig sensitiv og har følelsen af at være ubeskyttet overfor eksterne stimuli. Du har svært ved at adskille dine egne energifelter fra energier udenfor. Du kan være hypersensitiv over for andres mennesker energi eller sensitiv overfor EMF felter (7). Vernix beskytter dig mod udefrakommende påvirkninger, vil styrke dine personlige grænser og dit elektromagnetiske felt. Læs mere om Vernix her!

Bachs Valnød blomstermedicin er nyttigt for dig som er terapeut, healer og rådgiver, som har at gøre med følelsesmæssigt belastede patienter eller personer, som dræner dig følelsesmæssigt. Det er også midlet, som giver balance og beskyttelse mod andres indflydelse, eller alle hårde påvirkninger udefra.

KILDER

Læs mere om tarm nosoder her!

Læs mere om følelsesmæssige traumer & hvordan du reagerer på stress her!

Homøopatisk behandling & case fra det virkelige liv – en soldats fortælling!

Elizabeth Adalian – Homeopathic insights to ancestral trauma

Homeopathy & trauma remedies!

PTSD & Smerter

Interessant traumelæsning:

Peter Chappell – Healing trauma with homeopathy

Læs Traumeekspert Van der Kolks anbefalinger!

Solveig Bøhle Når kroppen husker det du vil glemme – med en introduktion til Rosenmetoden af

Peter Levine – Waking the tiger!

Peter Levine – Helbredelse af traumer

Babette Rothschild – Kroppen husker – Om krop & psyke i traumebehandling

Alexander Lowen – Den Guddommelige Krop

Ivan Højgaard Hansen – Mindfulness & Yoga til heling af PTSD

Jon kabat-Zinn – Full catastrophe living and wherever you go, there you are Utube

Interesserer du dig for epigenetik og din families psykologiske arv (nedarvet traumer), kan jeg klart anbefale:

Psykolog Birgitte Sølvsteins podcast om “Hvordan du finder styrke og robusthed i dit ophave. Lyt med her!

Lær at forløse skjulte traumer i din familie – Mark Wolynns bog “It didn’t start with you” . På dansk “Du er ikke bare dig”. Her får du forskning og metoder til hvordan nedarvede familietraumer former os som personer og hvordan vi kan bryde gentagelsesmønstrene. Læs med her!

Tilmeld dig mit nyhedsbrev

og vær altid på forkant med dit helbred!

Du modtager kun nyhedsbreve et par gange om året med de bedste tips til hvordan homøopati kan hjælpe dig.