Title Image

Kontakt

Jeg glæder mig til at høre fra dig

SKYPE

Skypenavn: docdot

RESOUBOS HÅNDTERING & OPBEVARING AF PERSONDATA:

Som homøopat behandler jeg under tavshedspligt  & dine personlige oplysninger behandles med fortrolighed. Som altid skal du ved homøopatisk behandling hos Resoubo, underskrive en samtykkeerklæring. Dermed giver du mig tilladelse til at journalføre & opbevare fortrolige oplysninger om dit helbred.

Disse oplysninger opbevares i et aflåst skab og al kommunikation foregår via SSL krypteret mailsystem (one.com).  Hvis du ikke har været hos mig i 3 år, slettes de indsamlede data. Hvis du kommer på Resoubo klinikken regelmæssigt, vil dine oplysninger blive opbevaret i 5 år. Du vil altid kunne opnå ret til indsigt i de indsamlede data og har ret til at bede om sletning & kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Læs mere om Resoubos Privatlivspolitik her!

Klinikken