Title Image

Herings Lov om Helbredelse

#4 Herings Lov om Helbredelse 

FORSTÅELSE AF HELDBREDELSESPROCESSEN…

 

Menneskets krop er en forbløffende organisme, som vil gå langt for at beskytte sig selv og for at overleve. Kroppens symptomer er beviser herfor. De forskellige symptomer repræsenterer forskellige niveauer af overlevelsesmekanismer som opleves på det fysiske, mentale og følelsesmæssige plan.

Ud fra denne formodning kan homøopaten forudsige om en egentlig helbredelse er i gang. Meget forenklet forklaret vil et hududslæt på det fysiske niveau, ikke være så alvorlig som en leverbetændelse, som igen ikke er så alvorlig som en hjertesygdom.

Generelt bliver mentale symptomer betragtet som kernen i menneskets helbred. De følelsesmæssige får sekundær betydning og de fysiske tertiær værdi.

På det følelsesmæssige plan vil en mindre irritation være en mere overfladisk symptom end en dybere vrede, og en intens frygt for døden vil igen være et dybereliggende symptom og mere alvorlig end vreden. På det mentale plan, ses svag hukommelse som en relativ underordnet tilstand sammenlignet med mental forvirring. Og en skizofren tilstand anses som mere alvorlig end en sindsforvirring. Symptomer på det mentale plan defineres som forstyrrelser i personens kognitive funktioner, det vil sige tanker og selverkendelse, selvværd, følelser af samhørighed og tilhørsforhold til omverdenen og beslutsomhed.

Generelt bliver mentale symptomer betragtet som kernen i menneskets helbred. De følelsesmæssige får sekundær betydning og de fysiske tertiær værdi. Alvorligheden og dybden af et menneskes helbred er bestemt af dens intensitet, dens hyppighed, i hvor høj grad den begrænser og har indflydelse på menneskets frihed. Derfor vil alvorlige og tilbagevendende fysiske symptomer blive betragtet som dybereliggende sygdomme, end følelsesmæssige og mentale symptomer, hvis de truer din overlevelse og gør livet svært.

Constantine Hering, M.D. (1800-1880), Faderen til Homøopatien i Amerika, definerede reglerne omkring helbredelsesprocessen “Herings helbredelseslov”. Han observerede at menneskets sygdomsudvikling fulgte en bestemt rækkefølge og modsat ved helbredelse gennemgik mennesket samme rækkefølger for at blive rask. Hvis du lige har haft en forkølelse, vil du muligvis blive forkølet igen i din helbredelsesproces. Men det vil være kortvarigt og gå i sig selv igen. Herings Helbredelseslov:

  1. Al helbredelse i kroppen er centrifugal; sygdommen bevæger sig fra midtpunktet, fra indre dele af kroppen til det ydre. Fra en forstyrrelse i nyren til et hududslæt. Astmapatienter vil udvikle ekstern hud udslæt som en del af helbredelsesprocessen. Og en person med migræne vil gennemgå en dag eller to med feber og svedeture som et tegn på healing.
  2. Kroppen helbreder først vitale organer, herefter perifere dele af kroppen. Ved en kronisk leverbetændelse, vil kroppen manifestere feber og hududslæt. Kroppen mobiliserer energien i kroppen fra interne organer til det udvendige, hvor chancerne for overlevelse er størst, og hvor sygdommen kan gøre mindre skade.
  3. Helbredelse viser sig ved at flytte mentale og følelsesmæssige symptomer til fysiske symptomer. Du får det bedre psykisk men dårligere fysisk. Dette er kun en overgang og en del af helbredelsesprocessen.
  4. Symptomerne flytter sig fra toppen af kroppen til den nederste del. Eks. En gigtpatient vil mærke forbedringer i sine led i øverste del af kroppen, førend de nederste led kommer i bedring.
  5. Symptomer som har været undertrykt eller aldrig har været helbredt, vil forsvinde i den rækkefølge de er opstået. Eksem efterfulgt af Astma fordi eksem blev behandlet med kortison creme. Ved den homøopatiske behandling vil eksem komme tilbage som et positivt helbredelsestegn. Kroppen vil eliminere og rense alle de før liggende sygdomme ud af systemet først. Eliminerings processen kaldes “tilbagevenden af tidligere symptomer”. Disse tilbagevendende symptomer forekommer hyppigt i alle perioder efter sygdom (rekonvalesence).
  6. En forståelse af denne healings proces betyder, at homøopaten kan differentiere en helbredelse fra midlertidige lindringer og eller en placebo respons. Reglerne er kun en guide til at hjælpe patienten til bedring. Disse er ikke universelle regler.

 

Forstå forskellen mellem en healing crisis & disease crisis  i bogen “The healing crisis” af Bruce Fife, N.D.

Tilmeld dig mit nyhedsbrev

og vær altid på forkant med dit helbred!

Du modtager kun nyhedsbreve et par gange om året med de bedste tips til hvordan homøopati kan hjælpe dig.