Title Image

Miasmer

hjørnestenen i homøopatiens virkning og helbredende effekt

Miasmer

Hahnemanns betragtninger omkring udvikling af kroniske sygdomme og helbredelse er et mesterværk. Det tog Hahnemann 12 år at skrive sin bog ”Chronic Disease”. Han ville forstå hvorfor mange af hans patienter ikke responderede til en velindikerede homøopatisk medicin. Han begrundede det med ”et miasmatisk lag”, ”en genetisk ”forurening” af kroppen, som blokerede for helbredelse.

Konceptet ”miasm” er hjørnestenen i homøopatiens virkning og helbredende effekt!

I dag kan det homøopatiske koncept “miasme” sidestilles med “epigentik”. Det vil sige at vores livsstil eller den stress eller traumer (fysiske som psykisk) vi har oplevet, kan tænde og slukke for vores gener og dermed skabe sygdom & stress i kroppen. Stress kan være pandemier & infektioner, vacciner, lang tids sygdom, medicin lag.

Denne blokering eller miasme kan blive opdaget i klientens tidslinje, som et “Never Been Well Since” hændelse. Her kan homøopaten finde årsagen & det som har trigget svækkelsen af helbred & sygdom.

Miasmer er også det vi er blevet født med, altså det vi får med os fra vores forældre og generationer tilbage. Fysiske og psykiske traumer kan spores tilbage og sætte sig som komplikationer. Eks. jødeforfølgelse, KZ lejre kan, sult, naturkatastrofer, incest, pandemier kan sætte sig som miasmer i mennesket og dets generationer fremover.

Ordet ”miasm” er græsk og betyder ”forurening”. Hippokrates var den første som benyttede sig af ordet til at udtrykke konceptet omkring smittefarer og hvordan infektionssygdomme kan blive overført via vand, luft og andre kilder.

Hahnemann var visionær og forud for sin tid, da han opdagede sin miasmatiske teori om smittefarer og udvikling af kroniske lidelser. Miasmens teori blev til længe før bakterie teorien blev udbredt og forstået:

 • Sygdomme som skabes af mekaniske eller ydre stimuli og som kan forbedres ved ændring i patientens miljø eller livsstil. Hahnemann var derfor grundlæggeren for konceptet omkring forebyggelse af sygdom ved behandling af livstilsændringer.

 

 • Sund livsstil, diet og robust konstitution medførte dog ikke altid helbredelse. Derfor definerede Hahnemann det andet miasmatiske koncept: De ”underliggende & arvelige sygdomme” og tendenser til at udvikle kroniske & auto-immune sygdomme.

 

 • Hahnemann definerede infektionsteorien med 3 kroniske miasmer i 1828:
   • Psora (kløe miasm). Her ses irritation, inflammation, hypersensitivitet, usikkerhed, angst og kamp. Underskud er essensen af midlet: Følelsen af at man ikke har nok; penge nok, energi nok, kærlighed nok! Her ses mangel på reaktion i kroppen og fordøjelsesproblemer. Kan ikke optage næring. Typiske psora midler er SulphurArsenicum Album, Lycopodium, Hepa Sulph, Calc Carb, Silica. Nosoden er Psorinum.
   • Sycosis (venerisk miasm– kønssygdommen gonorrhea smitten) Essensen er overflod. Jeg kalder det “sex, drug & rock’n’roll miasmen: fornægtelse & virkelighedsfjern. Her ses stor snot & slim produktion, herpes, hormonelle problemer, stagnation, vækst, hævelser i væv & lymfe. Der opleves følelse af ikke at høre til, jalousi, tendens til at gemme sig & dulme med eks. drugs & mad. Typiske midler er Lycopodium, Sepia, Zincum, Causticum, Staphysagria, Nosoderne er Thuja & Medorrhinum.
   • Syphilis (venerisk miasm) – kønssygdommen Syfilis smitten) Her ses håbløshed & destruktion, autoimmunsygdomme, kroppen nedbryder sig selv, hjertekar-sygdomme, depression, paranoia, OCD, alkoholisme i familien, selvmord. Midlerne er Mercury, Aurum Metalicum, Nitric Acid, Phosporus, Arsenicum. Nosoden er Leuticum.

 

 • I dag findes flere mange flere miasmatiske sygdomslag; Tuberculosis, her ses lungesygdom, åndedrætsbesvær, astma & allergier (Phosporus), cancer, her ses undertrykkelse, skjoldbruskkirtelsygdom, diabetes, cancer, AIDS, Vaccine miasm forårsaget af obligatoriske immunisering, toksicitet som radioaktiv – og strålingsfarer og mange andre potentielle skadelige kemikalier, der frigives i vores miljø.

Miasm konceptet kort fortalt:

 • Hahnemann kaldte det en latent fjendsk kraft, en revne i menneskets vitale kraft, som gør kroppen svag og derfor modtagelig og tilbøjelig over for sygdom. Det er derfor ikke bakterier og virus, der gør os syge. De drager blot fordel af denne eksisterende svaghed i kroppen. Det forklarer grunden til at det ikke er alle som bliver syge under epidemier.

 

 • En miasm er dine prædispositioner og tendens til at blive syg. Kroppen udvikler sygdomme som forekommer i en bestemt rækkefølge. Hahnemann kunne se en fællesnævner i nuværende sygdomme med sygdomme tidligere i livet. Eksempelvis undertrykt eksem udvikler sig til astma.

 

 • Miasm er kroppens forsvars mekanisme over for ydre stimuli og måden at reagerer på. Du er sund og rask, men efter en skade, tab af din kære, eller anden følelsesmæssig stress bliver du syg. Disse kaldes vedvarende stressfaktorer.

 

 • Arvelige sygdomme. Patientens sygdomme, sygdomme i familien og generationer tilbage kan sammenkædes. Disse kaldes naturlige miasmer.

 

 • Denne arvelige svaghed manifesterer sig også i familie dynamikken generationer imellem. Hvis mænd i familien har en tendens at være indadvendte og dulme deres sorger med alkohol, vil børnene håndtere livet på samme måde. Dine livsvalg kan påvirke udviklingen af sygdomme gennem livet. En miasm er dine reaktioner i livet. Den præsenterer sig ved patientens grundlæggende attitude i livet, og den fart som sygdommen udvikler sig i. Derfor er det yderst interessant at vide hvordan patienten reagerer på sin sygdom og de livsstilsvalg der tages.

 

 • Nosoder som Lueticum, Medorrhinum, Tuberculinum, Carcinosin, Psorinum er nogle af de anti-miasmatiske midler som bruges for at aflive miasmer, altså komplekse sygdomslag i kroppen. Disse nosoder ordineres når de ordinerede lægemidler ikke virker optimalt. Tænk på en sneplov som rydder vejen så alt trafik kan køre optimalt igen.

 

 • Sygdomme der involverer alle tre faktorer af årsagssammenhæng (kontinuerlig stress, narkotika, toksiner, Vaccinosis, og naturlige miasms) er den mest vanskelige at behandle, fordi alle disse faktorer danner komplekse lag i menneske organismen.